+358 (0)400 898 904 kirsi@kirsielinakallio.fi

Tilaa kirjani Moderni johtaja

Tilaa kirjani!

Kirjan kuvaus

 

Kirja käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva asiantuntijatyö, osaajien vuokraaminen ja työn ostaminen palveluna yleistyvät vauhdilla. Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa.

Vallalla olevat johtamisopit kumpuavat kuitenkin yhä edelleen suhteellisen pysyvien rakenteiden ja palkkatyösuhteiden maailmasta. Murros vanhasta uuteen tuottaa johtamiseen erilaisia jännitteitä ja ongelmia, joita ei voi ratkoa perinteisten johtamisoppien turvin.

Kirja saa lukijansa katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja. Miten motivoida osaajia, joita ei voi kontrolloida palkalla? Kuinka löytää parhaimmat osaajat täsmätarpeeseen? Mistä syntyy työn merkitys ja mielekkyys? Kuinka luoda turvaa turvattomuudessa? Johdat sitten suurta korporaatiota, pientä nyrkkipajaa, toimit työn kehittäjänä tai muotoilet omaa urapolkuasi, tämä teos on Sinulle.

Kirja mediassa

 

Kirjasta sanottua

“Kirsi Elina Kallio ei päästä lukijaansa helpolla. Tiivis teksti vaatii syvällistä ajattelua ja paneutumista aiheeseen, mutta sitä vaatii myös johtaminen todellisessa elämässä.  Vuosi-kymmenien ajan olen omissa teoksissani painottanut, kuinka strategisen johtamisen hyvyyden ratkaisee strateginen ajattelu. Ankara kilpailu vaatii systeemistä ja monipuolista ajattelua. Siksi suosittelen kirjaa kaikille  ”moderneille johtajille” sekä sellaisiksi haluaville.”

Mika Kamensky, strategiakonsultti, tietokirjailija

“Harvoin johtamisen ammattilaisille suunnattu kirja saa hymyilemään, tämä saa. Kirja johdattelee historiasta nykyhetkeen mukaansa tempaavasti ja tarjoaa paljon käytännön esimerkkejä. Lukija saa nauttia oivaltavista hetkistä. Osaaminen lähtee vauhdilla virtaamaan. Moderni johtaja ymmärtää kirjan luettuaan, miten tarttua tuumasta toimintaan. Vahva suositus!”

Anne Haggrén, toimitusjohtaja, johdon konsultti ja valmentaja

“Teos on syvällisin ja oivaltavin Suomessa kirjoitettu kirja johtamisesta ja yrityksen toiminnan kehittämisestä. Se osoittaa, että hyödyllisintä kirjaa johtamisesta ei välttämättä kirjoita tunnetuin huippujohtaja. Sen sijaan Kirsi Elina Kallion syvällinen perehtyminen systeemiajatteluun ja toiminnan kehittämisen teorioihin kantaa hedelmää. Kirja rohkaisee ja innostaa johtajia omaksumaan systeemisen ajattelutavan. Teos on korvaamaton apu niille, jotka haluavat oikeasti kehittyä ja kehittää. Todellinen lahja suomalaiselle työelämälle!”

Marco Mäkinen, strategiajohtaja TBWA\Helsinki, brändiasiantuntija ja bisneskirjavaikuttaja

“Johtaako tulosta vai toimintaa? Kysymyksen asettelu laittaa jo kirjan annin toiseen kulmaan kuin monet muut johtamiskirjat. Ärsyttävän virkistävä poikkeus laajassa johtamiskirjojen joukossa. Kirjoittaja haastaa railakkaalla omalla kokemuksellaan sekä osaamisellaan lukijan miettimään omia kykyjään tämän päivän moderniksi johtajaksi. Onko minusta siihen?”

Hannu Mänty, InHunt Groupin perustaja, yrittäjä ja yritysjohtaja

“Kirjoittaja kuvaa havainnollisten esimerkkien avulla, kuinka työn organisoinnin ja työstä sopimisen tavat ovat historiallisesti muuttuneet ajan kuluessa. Modernissa ajassamme ei enää menestytä vain sillä, että johtajat ajattelevat ja työntekijät suorittavat. Tarvitaan kaikkien osallisuutta, joka tarkoittaa paljon muutakin kuin pakollisia yhteistoiminta-keskusteluja. Aito yhteistoiminta on liiketoiminnan ja kehittämisen moottori.”

Katja SyvärinenSAK hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja

Uusinta blogissa